Back to top

Seniorenkreis

Nachfolgend sehen Sie die nächsten Seniorenkreis Termine.

Seniorenkreis 2023

Seniorennachmittag im Gemeindehaus

Freitag, 13. Oktober 2023 um 14:30 Uhr
 

Seniorenkreis 2023

Seniorennachmittag im Gemeindehaus

Freitag, 27. Oktober 2023 um 14:30 Uhr
 

Seniorenkreis 2023

Seniorennachmittag im Gemeindehaus

Freitag, 10. November 2023 um 14:30 Uhr
 

Seniorenkreis 2023

Seniorennachmittag im Gemeindehaus

Freitag, 24. November 2023 um 14:30 Uhr